Templates‎ > ‎

Reflectie

Componenten
Fase 1: handelen (=fase 5 vorige cyclus)
Wat wilde ik bereiken?
Waar wilde ik op letten?
Wat wilde ik uitproberen?
Fase 2: Terugblikken op het handelen
Wat gebeurde er concreet?
Lerarenperspectief
Wat wilde ik?
Wat deed ik?
Wat dacht ik?
Wat voelde ik?
Leerlingperspectief
Wat wilden de leerlingen?
Wat deden de leerlingen?
Wat dachten de leerlingen?
Wat voelden de leerlingen?
Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten
Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen?
Wat is daarbij de invloed van de context/de school als geheel?
Wat betekent dit nu voor mij?
Wat is dus het probleem (of de positieve ontdekking)?
Fase 4: Formuleren van handelingsalternatieven
Welke alternatieven zie ik?
Welke voor- en nadelen hebben die?
Wat neem ik mij nu voor de volgende keer?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reflectiecyclus_van_Korthagen
Comments