Probleemcasus

Het schrijven van casussen voor probleemgestuurd leren kan met het sjabloon in Figuur "Probleem casus" worden gestructureerd.


Probleem casus
Comments