Structuur

Het beste voorbeeld van structuur is de inhoudsopgave van een boek. Aan de hand van de kopjes kan worden opgemaakt hoe de inhoud van een boek er uitziet. Als het gaat om cursusmateriaal dan kunnen er verschillende onderdelen herkend worden. Bij het gebruik van leerobjecten kan een bepaalde onderwijsbenadering de structuur vormen voor een module, cursus of curriculum. Voor bijvoorbeeld de onderwijsbenadering taakgericht onderwijs kan de volgende structuur worden gekozen. Figuur 1 toont de structuur die bij taakgericht leren past.
img3_2
Structuur voor taakgericht leren
In het figuur is een structuur weergegeven die elementen bevat die gerelateerd zijn aan taakgericht onderwijs. Het sjabloon kan desgewenst op alle punten worden aangepast. Elementen kunnen worden verwijderd, maar ook toegevoegd. Het sjabloon geeft een structuur en bied een denkkader zodat ontwikkelaars bewust worden gemaakt van de onderwijskundige aspecten van een bepaalde onderwijsvorm. In bijlage A worden meerdere structuren als voorbeeld getoond.
Comments