Inhoud

 
De structuur bepaald de volgorde en uit welke onderdelen een module, cursus of curriculum bestaat, maar de inhoud van de onderdelen in de vorm van leerobjecten vormt het cursusmateriaal. Een structuur gevuld met leerobjecten is weergegeven in Figuur 2. Hierbij kan een element in de structuur uit een enkel leerobject bestaan zoals de Introductie, maar ook meerdere leerobjecten bevatten zoals Docenten. Getracht wordt om de leerobjecten zo klein mogelijk te maken om de herbruikbaarheid zo groot mogelijk te maken.


Structuur en leerobjecten

 

 

Een sjabloon om leerobjecten te ontwikkelen bevat een aantal elementen. Deze elementen in Tabel 1 zijn nodig om ze te kunnen herkennen en ze binnen een bepaalde structuur te kunnen plaatsen. De belangrijkste elementen zijn hierbij het type zoals bijvoorbeeld “Docent” zodat het binnen de structuur onder het kopje “Docenten” kan vallen, en een onderwerp zoals bijvoorbeeld “Allard Strijker” zodat herkenbaar is om wie of wat het gaat. Type en onderwerp zijn daarom bij de ontwikkeling van leerobjecten altijd verplicht. De categorie en beschrijving zijn optioneel omdat deze niet altijd van toepassing zijn.

Tabel 1 Leerobjectelementen, inhoud, datatype en voorbeelden

Element

Inhoud

Datatype

Voorbeelden

Type

Geeft op onderwijskundig niveau weer wat voor soort materiaal het betreft

Tekst

Voorkeurswaarden(LOM): Oefening, Simulatie,

Vragenlijst, Diagram,

Figuur, Grafiek, Register, Diaplaatje, Tabel, Leestekst, Examen, Experiment, Probleemstelling, Zelfbeoordeling, Voordracht

 

Eventuele waarden: Leerdoel, Voorwaarde, Competentie, Bron. Activiteit, Taak, Probleem, Beoordeling, Criterium, Vereiste, Docent, Rol, Doelgroep, Zelfbeoordeling, Voorbeeld, Groep, Introductie, Mentor, Ondersteuning, Model antwoord, Leerdoel, Cursist, Peer review, Evaluatie, Strategie, Toets, Organisatie, Studiemateriaal, Boek, Weblink, Gebruikershandleiding, Opdracht, Theorie, Instructie, Contreet, Grafisch, Formeel, Opgaven, etc.

Categorie

Geeft op inhoudelijk niveau weer waar het materiaal bij hoort

Tekst

Statistiek, Meten, Deelverzamelingen, Correlatie, etc.

Onderwerp

Geeft een korte weergave van het materiaal

Tekst

Meten en Schalen, Tabellen en grafieken, Centrummaten, Spreidingsmaten, Scheefheid, Transformaties, etc.

Beschrijving

Het feitelijke materiaal

Tekst, plaatjes, MathML, filmpjes, attachments, links

Het doen van metingen en het gebruik van meetschalen. ;Hoe data overzichtelijk in tabellen en grafieken kunnen worden samengevat. ;De centrummaten gemiddelde, mediaan en modus geven aan rond welke waarde scores zich bevinden op een meetschaal. ;etc


Figuur 3 toont welke elementen de structuur van een eenvoudig leerobject bevat.

img8_2
Indeling voor een eenvoudig leerobject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beschrijving is in de eerste plaats bedoeld om in de vorm van tekst iets uit te leggen. Om bepaalde stukken te accentueren of op te sommen kan de tekst worden weergegeven als vet, schuingedrukt en opsomming. De beschrijving kan uit meerdere delen bestaan en bestanden bevatten zoals figuren en video, maar ook Word documenten en Flash. Een dergelijk leerobject kan er als volgt uitzien. Bij het gebruik van multimedia wordt altijd eerst tekstueel beschreven wat het media fragment toont en waar de nadruk op ligt. Figuur 4 toont welke elementen de structuur van een dergelijk leerobject bevat.
 
img10_2
Sjabloon voor leerobject uitgebreid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In principe is het aantal elementen waaruit de beschrijving kan bestaan oneindig maar de voorkeur gaat er naar uit om voor elk media-element een nieuw leerobject te maken.
ċ
taakGerichtLerenOmgeving.mm
(5k)
Allard Strijker,
Feb 16, 2009, 2:35 AM
Comments