Standaarden voor onderwijs

Standaarden voor onderwijs kunnen er voor zorgen dat systemen op eenvoudige wijze materialen of gegevens kunnen uitwisselen. Hieronder staat een opsomming van standaarden, afspraken en specificaties die zoal in het onderwijs gebruikt worden bij de ontwikkeling van cursusmateriaal maar ook voor elektronische leeromgevingen.
 

Zoeken en vinden

 • IEEE LOM - Learning Object Metadata
 • IMS MD - Metadata
 • Content-zoekprofiel PO-VO-BVE
 • DC - Dublin Core
 • IMS LIP - Learner Information Profile
  • ELD - Electronisch Leerdossier
 • DOD - Digitaal Opleidingsdossier
 • IMS VDEX - Vocabulary Definition Exchange

Opslag en distributie

 • Content packaging
 • IMS CP Content Packaging
 • ADL SCORM CP
 • Metadata harvesting
 • OAI-PMH - Open Archives Initiative
 • Opvragen metadata
 • SRU - Search / Retrieve URL
 • SRW - Search / Retrieve Webservice
 • CQL - Contextual Query Language

Afspelen educatieve content

 • ADL SCORM RTE 

Gegevensuitwisseling

 • E-portfolio NL
 • StudieLinkIMS ePortfolio
 • IMS ES - Enterprise Services
 • IMS LIS
 • IMS TI - Tools Interoperability Guidelines
 • IMS CC - Common Cartrigde
 • IMS Learning design
 • RDF
 • OWL - Web Ontology Language
 • WSDL
 • SOAP

Content ontwikkeling

 • HTML
 • XML
 • XSLT
 • javascript
 • CSS
 • VCARD
 • Creative Commons

Internationale standaaarden

 
 
Comments